Eyespots divert attacks by fish

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kjernsmo K, Merilaita S
Förläggare: The Royal Society Publishing
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences
Volym: 280
Nummer: 1766
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 7
eISSN: 1471-2954

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 05:37