Socialt och kulturellt vakna medborgare. Socialistisk finlandssvensk folkbildning från samarbete till splittring i Folkets Bildningsförbund r.f., 1945–1949

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mats Wickström, Jonas Ahlskog
Förläggare: Historiska föreningen i Finland
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Volym: 102
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 255
Artikelns sista sida, sidnummer: 285
eISSN: 2343-2888


Dokument


Senast uppdaterad 2019-17-10 vid 03:06