Reported associations between receptor genes and human sociality are explained by methodological errors and do not replicate

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrick Jern, Karin J. H. Verweij, Fiona Kate Barlow, Brendan P. Zietsch
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Proceedings of the National Academy of Sciences
Tidskriftsakronym: PNAS
Volym: 144
Nummer: 44
Artikelns första sida, sidnummer: E9185
Artikelns sista sida, sidnummer: E9186

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 04:43