Body dissatisfaction and disordered eating in androphilic and gynephilic men and women

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Antfolk, Monica Ålgars, Linn Holmgård, Pekka Santtila
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Personality and Individual Differences
Volym: 117
Artikelns första sida, sidnummer: 6
Artikelns sista sida, sidnummer: 10

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 06:15