Pope's community-making through The Dunciad Variorum.

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Adam Borch
Redaktörer: Roger D. Sell
Publiceringsår: 2012
Förläggare: John benjamins
Moderpublikationens namn: Literary Community-Making. The dialogicality of English texts from the seventeenth century to the present
Artikelns första sida, sidnummer: 85
Artikelns sista sida, sidnummer: 100
ISBN: 978-90-272-1031-9
eISBN: 9786613653826


Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 05:53