Dialogue Analysis: Literature as Dialogue. Report on the 14th Conference of the International Association for Dialogue Analysis, Turku, Finland, 2012

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Adam Borch
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Language and Dialogue
Volym: 2
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 327
Artikelns sista sida, sidnummer: 335
eISSN: 2210-4127


Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 04:56

Dela länk