I stort som smått

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jakob Dahlbacka
Förläggare: Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f., SLEF-Media
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Sändebudet
Nummer: 12
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 3

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 07:06