Reformationens utbredning och betydelse

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jakob Dahlbacka
Förläggare: Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f., SLEF-Media
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Sändebudet
Nummer: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 11

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 04:02

Dela länk