Wittenberg som minnesplats och minnesförmedlare

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jakob Dahlbacka
Redaktörer: Ingvar Dahlbacka, Leif Erikson, Brita Jern
Förläggare: SLEF-Media
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Hemåt. Evangelisk årsbok
Förläggare: SLEF-Media
Moderpublikationens namn: Hemåt. Evangelisk årsbok
Artikelns första sida, sidnummer: 165
Artikelns sista sida, sidnummer: 179
ISBN: 978-952-5578-65-2
ISSN: 0356-0929

Senast uppdaterad 2019-20-09 vid 06:24