No past - no progress: Uses of history as a prerequisite of progress in the reinauguration of The Luther Church Helsinki

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jakob Dahlbacka
Redaktörer: Mário S. Ming Kong, Maria do Rosário Monteiro, Maria João Pereira Neto
Förlagsort: Leiden
Publiceringsår: 2017
Förläggare: CRC Press/Balkema
Moderpublikationens namn: Progress(es) - Theories and Practices
Artikelns första sida, sidnummer: 305
Artikelns sista sida, sidnummer: 308
ISBN: 978-0-8153-7415-2
eISBN: 978-1-451-24269-1


Nyckelord

Architecture, church history, Religious uses of history

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 05:40