The Ostrobothnian Bible Belt. A landmark on the mental landscape

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jakob Dahlbacka
Redaktörer: Jakob Dahlbacka, Kim Groop
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Studies on religion and memory
Förläggare: Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ
Seriens namn: Studies on religion and memory
Nummer i serien: 3
Volym: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 370
Artikelns sista sida, sidnummer: 397
ISBN: 978-952-12-3562-7
eISBN: 978-952-12-3563-4
ISSN: 2342-7159


Nyckelord

church history, Cultural memory

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 02:47