Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jakob Dahlbacka, Kim Groop
Redaktörer: Jakob Dahlbacka, Kim Groop
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Studies on religion and memory
Moderpublikationens namn: Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ
Seriens namn: Studies on Religion and Memory
Nummer i serien: 3
Volym: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 20
ISBN: 978-952-12-3562-7
eISBN: 978-952-12-3563-4
ISSN: 2342-7159
eISSN: 2343-211X

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 04:34