Martti Luther ja Toledot Jeshu traditio

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Antti Laato
Redaktörer: Timo Eskola, Jari Rankinen
Förläggare: Suomen teologisen instituutin aikakauskirja
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Suomen Teologinen Instituutti
Moderpublikationens namn: Iustitia 33: Reformaatio vai restauraatio - tradition aarteita ja tulkinnan kompastuskiviä
Tidskriftsakronym: Iustitia
Seriens namn: Iustitia
Nummer i serien: 33
Artikelns första sida, sidnummer: 214
Artikelns sista sida, sidnummer: 225
ISBN: 978-952-9857-32-6
ISSN: 0787-4391
eISSN: 0787-4391


Abstrakt

Tutkittaessa
Lutherin antijuutalaisia tekstejä varsinkin 1540-luvulla kirjoitettuja, tulisi
kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin. Ensinnäkin tulisi
ymmärtää Lutherin retoriikkaa ja värikästä kieltä ja asettaa hänen
juutalaisista lausumansa voimakkaat sanankäänteet oikeaan suhteeseen. Tällä en
tarkoita sitä, että Luther voitaisiin pestä puhtaaksi vastuuttomasti
sanankäänteistään juutalaisia vastaan. Ilman huolellista retorista tutkimusta
Lutherin sanankäänteet voidaan kuitenkin väärällä tavalla rinnastaa sellaisiin
viitekehyksiin, joihin ne eivät ehdottomasti kuulu. Tällainen viitekehys on
esimerkiksi natsien antisemitistinen ideologia. Toiseksi on tunnettava
Lutheria provosoineet juutalaiset yritykset käännyttää kristittyjä
juutalaisuuteen sekä Toledot Jeshu
traditio, jossa Kristusta ja Mariaa pilkataan. Kolmanneksi on pohdittava huolellisesti, millä tavalla Lutherin teologia – niin
kuin se esimerkiksi on esitetty Sidotussa ratkaisuvallassa – on vaikuttanut
hänen tapaansa käsitellä juutalaisuus-kysymystä 1540-luvulla. Tämä on haastava
ja vaikea tehtävä, ja tässä artikkelissa olen vain esittänyt mahdollisuuden,
että Lutherin sidotun ratkaisuvallan teologialla on ollut merkitystä. Asiaa
olisi syytä tutkia tarkemmin.


Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 03:53