Martti Luther ja Toledot Jeshu traditio

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Antti Laato
Editors: Timo Eskola, Jari Rankinen
Publisher: Suomen teologisen instituutin aikakauskirja
Place: Helsinki
Publication year: 2017
Publisher: Suomen Teologinen Instituutti
Book title: Iustitia 33: Reformaatio vai restauraatio - tradition aarteita ja tulkinnan kompastuskiviä
Journal acronym: Iustitia
Title of series: Iustitia
Number in series: 33
Start page: 214
End page: 225
ISBN: 978-952-9857-32-6
ISSN: 0787-4391
eISSN: 0787-4391


Abstract

Tutkittaessa
Lutherin antijuutalaisia tekstejä varsinkin 1540-luvulla kirjoitettuja, tulisi
kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin. Ensinnäkin tulisi
ymmärtää Lutherin retoriikkaa ja värikästä kieltä ja asettaa hänen
juutalaisista lausumansa voimakkaat sanankäänteet oikeaan suhteeseen. Tällä en
tarkoita sitä, että Luther voitaisiin pestä puhtaaksi vastuuttomasti
sanankäänteistään juutalaisia vastaan. Ilman huolellista retorista tutkimusta
Lutherin sanankäänteet voidaan kuitenkin väärällä tavalla rinnastaa sellaisiin
viitekehyksiin, joihin ne eivät ehdottomasti kuulu. Tällainen viitekehys on
esimerkiksi natsien antisemitistinen ideologia. Toiseksi on tunnettava
Lutheria provosoineet juutalaiset yritykset käännyttää kristittyjä
juutalaisuuteen sekä Toledot Jeshu
traditio, jossa Kristusta ja Mariaa pilkataan. Kolmanneksi on pohdittava huolellisesti, millä tavalla Lutherin teologia – niin
kuin se esimerkiksi on esitetty Sidotussa ratkaisuvallassa – on vaikuttanut
hänen tapaansa käsitellä juutalaisuus-kysymystä 1540-luvulla. Tämä on haastava
ja vaikea tehtävä, ja tässä artikkelissa olen vain esittänyt mahdollisuuden,
että Lutherin sidotun ratkaisuvallan teologialla on ollut merkitystä. Asiaa
olisi syytä tutkia tarkemmin.


Last updated on 2020-29-05 at 06:46