Programmering och digital dokumentation – nya inslag i slöjdundervisningen

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Hiltunen, Mia Porko-Hudd
Redaktörer: Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Ulla Granfors, Ria Heilä-Ylikallio
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 2017
Moderpublikationens namn: Digitala dimensioner - DiDiDi vid Vasa övningsskola i 10 år!
Seriens namn: Dokumentation från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Nummer i serien: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 101
Artikelns sista sida, sidnummer: 108
ISBN: 978-952-12-3573-3
eISBN: 978-952-12-3574-0
ISSN: 2343-2802


Nyckelord

DIGITAL UNDERVISNING, learning, sloyd, Sloyd education

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 04:36