Programmering och digital dokumentation – nya inslag i slöjdundervisningen

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kasper Hiltunen, Mia Porko-Hudd
Editors: Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Ulla Granfors, Ria Heilä-Ylikallio
Publisher: Åbo Akademi
Publication year: 2017
Book title: Digitala dimensioner - DiDiDi vid Vasa övningsskola i 10 år!
Title of series: Dokumentation från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Number in series: 8
Start page: 101
End page: 108
ISBN: 978-952-12-3573-3
eISBN: 978-952-12-3574-0
ISSN: 2343-2802


Keywords

DIGITAL UNDERVISNING, learning, sloyd, Sloyd education

Last updated on 2020-12-07 at 05:23