I trötthetens sumpmarker

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka
Redaktörer: Ingvar Dahlbacka, Leif Erikson, Brita Jern
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2017
Förläggare: SLEF-Media
Moderpublikationens namn: Hemåt. Evangelisk årsbok 2017
Artikelns första sida, sidnummer: 33
Artikelns sista sida, sidnummer: 37
ISBN: 978-952-5578-65-2
ISSN: 0356-0929


Nyckelord

Theology

Senast uppdaterad 2019-21-09 vid 03:18