Dikten som minnesmedium. Om väckelsens roll i Erik Granviks debutbok Emas

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka
Redaktörer: Jakob Dahlbacka, Kim Groop
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Studies on religion and memory
Förläggare: Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ
Seriens namn: Studies on Religion and Memory
Nummer i serien: 3
Volym: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 195
Artikelns sista sida, sidnummer: 214
ISBN: 978-952-12-3562-7
eISBN: 978-952-12-3563-4
ISSN: 2342-7159


Nyckelord

church history, Religious uses of history, Theology, Uses of history

Senast uppdaterad 2019-20-09 vid 07:38