Conceptualizing mechanisms influencing strategizing in business networks.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Greta Nyström, Joachim Ramström, Jan-Åke Törnroos
Förläggare: Emerald
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Journal of Business and Industrial Marketing
Tidskriftsakronym: JBIM
Volym: 32
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 777
Artikelns sista sida, sidnummer: 785
eISSN: 2052-1189


Abstrakt


The
purpose of this paper is to study how insights from socio-cognitivism
(sensemaking and interaction) in conjunction with institutional theory
enhance our knowledge of strategizing in business networks through role
and position.


Nyckelord

Business networks, processing strategy, sensemaking

Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 06:32