Komplementaritet – i – fråga – satt

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Redaktörer: Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Förläggare: Verbum
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2007
Förläggare: Verbum Förlag AB, Verbum
Moderpublikationens namn: Uppdrag samliv : en antologi om samlevnad
Artikelns första sida, sidnummer: 327
Artikelns sista sida, sidnummer: 366
ISBN: 978-91-526-3159-1

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:38