Journal of Pragmatics [Special issue: Adaptability in New Media]

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuija Virtanen
Redaktörer: Tuija Virtanen
Publiceringsår: 2017
Förläggare: North-Holland
Seriens namn: Journal of Pragmatics
Volym: 116
Artikelns första sida, sidnummer: 21
ISSN: 0378-2166


Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 03:01