Med transbarnets barometerfunktion i blickfånget [Recension av Silje Hernaes Linharts "A wild stream of eyes". Affect and Identity in Male-to Female Transgender Narratives for Children and Young Adults]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Lambda Nordica
Volym: 23
Nummer: 1-2
Artikelns första sida, sidnummer: 214
Artikelns sista sida, sidnummer: 218

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 08:25