Bilderbokens lekande barn. Modalitet och maktförhandling i samtida svenskspråkiga bilderböcker

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Redaktörer: Anna Möller-Sibelius, Freja Rudels
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Föreningen Granskaren
Moderpublikationens namn: Modernitetens uttryck och avtryck. Litteraturvetenskapliga studier tillägnade professor Claes Ahlund
Artikelns första sida, sidnummer: 159
Artikelns sista sida, sidnummer: 170
ISBN: 978-952-12-3585-6
eISBN: 978-952-12-3586-3

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 04:47

Dela länk