Ingrid Vang Nyman och bilden av modern barndom. [Recension av facklitteratur]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 79
Artikelns sista sida, sidnummer: 82


Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 03:00