Immigrant Religions and the Context of Reception in Advanced Industrial Societies

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuomas Martikainen
Redaktörer: Helena Vilaça, Enzo Pace, Inger Furseth, Per Pettersson
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Ashgate
Moderpublikationens namn: The Changing Soul of Europe: Religions and Migrations in Northern and Southern Europe
Artikelns första sida, sidnummer: 47
Artikelns sista sida, sidnummer: 65
ISBN: 978-1-4724-3469-2

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 05:00