Collecting rich qualitative data on business relationships and networks in CEE countries: Challenges and plausible solutions

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Ivanova-Gongne, Nikolina Koporcic, Olga Dziubaniuk, Tibor Mandják
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Industrial Marketing Management
Volym: 70
Artikelns första sida, sidnummer: 193
Artikelns sista sida, sidnummer: 204


Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 02:57