The time series convergence of dispersion in financial analysts' forecasts

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Le Bell
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Åbo Akademi University Press
ISBN: 978-951-765-762-4
eISBN: 978-951-765-763-1

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 06:24