A Combination of Outcome and Process Feedback Enhances Performance in Simulations of Child Sexual Abuse Interviews using Avatars

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Francesco Pompedda, Jan Antfolk, Angelo Zappalà, Pekka Santtila
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Frontiers in Psychology
Tidskriftsakronym: Front. Psychol.
Volym: 8

Senast uppdaterad 2019-20-10 vid 03:41