Challenges in multifuel firing in FBC

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hupa M
Redaktörer: Asme conference proceedings
Publiceringsår: 2003
Förläggare: American Society of Mechanical Engineers, ASME
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 17th International Conference on Fluidized Bed Combustion: CD-ROM
ISBN: 9780791836750
eISBN: 0-7918-3675-4

Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 03:49