Willingness to invest in children : Psychological kinship estimates and emotional closeness

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Antfolk, Linda C. Karlsson, Johanna Söderlund, Anna Szala
Förläggare: SAGE Publications
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Evolutionary Psychology
Volym: 15
Nummer: 2

Senast uppdaterad 2019-15-11 vid 03:42