Working memory training revisited: A multi-level meta-analysis of n-back training studies

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Soveri, Jan Antfolk, Linda Karlsson, Benny Salo, Matti Laine
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Psychonomic Bulletin and Review
Tidskriftsakronym: Psychon Bull Rev
Volym: 24
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 1077
Artikelns sista sida, sidnummer: 1096


Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 04:37