Brain glucose metabolism and its relation to amyloid load in middle-aged adults with childhood-onset epilepsy

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Juho Joutsa, Juha O. Rinne, Mira Karrasch, Bruce Hermann, Jarkko Johansson, Anu Anttinen, Olli Eskola, Semi Helin, Shlomo Shinnar, Matti Sillanpää
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Epilepsy Research
Volym: 137
Artikelns första sida, sidnummer: 69
Artikelns sista sida, sidnummer: 72

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 06:35