Physical Activity in Preventing Alzheimer’s Disease and Cognitive Decline: A Narrative Review

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Stefano Brini, Hamid R. Sohrabi, Jeremiah J. Peiffer, Mira Karrasch, Heikki Hämäläinen, Ralph N. Martins, Timothy J. Fairchild
Förläggare: Springer International Publishing
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Sports Medicine

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 03:47