Software Development and Experimentation in an Academic Environment: The Gaudi Experience

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Back R, Milovanov L, Porres I
Redaktörer: Bomarius F, Komi-Sirviö S
Publiceringsår: 2005
Moderpublikationens namn: Product Focused Software Process Improvement. PROFES 2005
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Volym: 3547
Artikelns första sida, sidnummer: 414
Artikelns sista sida, sidnummer: 428
ISBN: 978-3-540-26200-8

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:12