Lokal folkfest på tröskeln till en världsbrand: Minnesstenen vid Skottek 100 år

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rolf Enander
Förläggare: Gotha Press AB
Förlagsort: Ulricehamn, Västra Götalands län
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Ulricehamns tidning
Tidskriftsakronym: UT
Nummer: 2014.06.28


Abstrakt

Ett exempel på historiebruk. Vi är i slutet av monumentresandets tid. Det sågs som en stor lokal och regional angelägenhet att manifestera nationell enighet av en 400 gammal händelse, som upplevdes som en byggsten i nationsbygget

Senast uppdaterad 2019-13-11 vid 03:34