Intentions in family business succession: Theory of trying and "We-intentions"

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Brännback M, Carsrud A
Redaktörer: -
Publiceringsår: 2014
Moderpublikationens namn: Theories of Family Business Conference

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:00