Towards Efficient Code Synthesis from Statecharts

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dag Björklund, Johan Lilius, Ivan Porres
Redaktörer: Andy Evans, Robert B. France, Ana M. D. Moreira, Bernhard Rumpe
Förläggare: GI
Publiceringsår: 2001
Moderpublikationens namn: Practical UML-based rigorous development methods - countering or integrating the extremists, workshop of the puml-group held together with the UML 2001, October 1st, 2001 in Toronto, Canada
Seriens namn: Lecture Notes in Informatics
Volym: P-07
Artikelns första sida, sidnummer: 29
Artikelns sista sida, sidnummer: 41
ISBN: 3-88579-335-0
ISSN: 1617-5468

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 07:22