Fundamentals for becoming a successful entrepreneur: From business idea to launch and management

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Brännback Malin, Carsrud Alan
Förlagsort: Old Tappen NJ
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Pearson Education
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 250
ISBN: 978 0 13 396681 7


Nyckelord

Business Idea, Entrepreneurship, Success

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:54