Understanding Entrepreneurial Leadership: Who leads a venture does matter

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carsrud Alan, Renko Maija, Brännback Malin
Redaktörer: Harrison Richard T., Leith Claire M
Förlagsort: UK
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Edward Elgar
Moderpublikationens namn: Research Handbook on Entrepreneurship and Leadership
Seriens namn: Research Handbook
Artikelns första sida, sidnummer: 195
Artikelns sista sida, sidnummer: 218
ISBN: 978 1 78347 375 5
eISBN: 978 1 78347 376 2


Nyckelord

Entrepreneurship, Leadership, Leadership style, Transformational leadership

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 06:56