Religionens olidliga lätthet: om det begreppsliga landskapet mellan det religiösa och det idrottsliga

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Redaktörer: Susanne Ohlsson, Olof Sundqvist, David Thurell
Förläggare: Molin & Sorgenfrei
Publiceringsår: 2014
Moderpublikationens namn: Zlatan Frälsaren och andra texter om religion och idrott : en festskrift till David Westerlund
Seriens namn: Södertörn Studies on Religion
Nummer i serien: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 24
Artikelns sista sida, sidnummer: 60
ISBN: 978-91-87515-03-3

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 03:14