Svårt + tråkigt = grammatik?: Grammatiken är i ständig förändring vilket är en utmaning för klasslärare

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Caroline Doktar
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Vasabladet
Volym: 17.11
Artikelns första sida, sidnummer: 16
Artikelns sista sida, sidnummer: 16

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:37