Étude des effets potentiels des combustibles de substitution par modélisation du processus de fabrication / Modelling a cement manufacturing process to study possible impacts of alternative fuels

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kääntee U, Zevenhoven R, Backman R, Hupa M
Publiceringsår: 2003
Tidskrift: Ciments Betons Platres Chaux
Volym: 859
Artikelns första sida, sidnummer: 50
Artikelns sista sida, sidnummer: 56

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 03:14