A novel chimeric aequorin fused with caveolin-1 reveals a sphingosine kinase 1-regulated Ca2+ microdomain in the caveolar compartment

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pulli I, Blom T, Löf C, Magnusson M, Rimessi A, Pinton P, Törnquist K
Förläggare: Elsevier BV
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research
Volym: 1853
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 2173
Artikelns sista sida, sidnummer: 2182
eISSN: 1879-2596

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 04:37