Bidrar medborgarinitiativet till en inkluderande demokrati?

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henrik Serup Christensen
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Politiikasta.fi
Nummer: 30.6.2017


Abstrakt

Kan man aktivera medborgare med demokratiska innovationer, eller
är de främst en ytterligare påverkningskanal för dem som redan är
politiskt aktiva? En färsk studie om medborgarinitiativet i Finland ger
förhoppningar om att de faktiskt kan utvidga deltagandet.

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 06:12