Bidrar medborgarinitiativet till en inkluderande demokrati?

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Henrik Serup Christensen
Publication year: 2017
Journal: Politiikasta.fi
Issue number: 30.6.2017


Abstract

Kan man aktivera medborgare med demokratiska innovationer, eller
är de främst en ytterligare påverkningskanal för dem som redan är
politiskt aktiva? En färsk studie om medborgarinitiativet i Finland ger
förhoppningar om att de faktiskt kan utvidga deltagandet.

Last updated on 2020-04-07 at 05:19