First report of cyanobacterial paralytic shellfish toxin biosynthesis genes and paralytic shellfish toxin production in Polish freshwater lakes

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: H. Savela, L. Spoof, N. Höysniemi, M. Vehniäinen, J. Mankiewicz-Boczek, T. Jurczak, M. Kokocinski, J. Meriluoto
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Advances in Oceanography and Limnology
Volym: 8
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 61
Artikelns sista sida, sidnummer: 70
eISSN: 1947-573X

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 03:37