Assessment of cyanoprokaryote blooms and of cyanotoxins in Bulgaria in a 15-years period (2000-2015)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: M. P. Stoyneva-Gärtner, J-P. Descy, A. Latli, B. A. Uzunov, V. T. Pavlova, Z. Bratanova, P. Babica, B. Maršálek, J. Meriluoto, L. Spoof
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Advances in Oceanography and Limnology
Volym: 8
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 131
Artikelns sista sida, sidnummer: 152
eISSN: 1947-573X

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 05:33