Ex-Yugoslavs in Finland: Statistics, geographical distribution, and formal organizing

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sabina Hadzibulic
Förläggare: Siirtolaisuusinstituutti
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Siirtolaisuus - Migration
Volym: 44
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 12
eISSN: 1799-6406

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 03:52