Oral pressure and flow feedback components in semi-occluded vocal tract exercises

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Greta Wistbacka
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
ISBN: 978-952-12-3566-5
eISBN: 978-952-12-3567-2

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 06:50