Voting while ailing? The effect of voter facilitation instruments on health-related differences in turnout

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hanna Wass, Mikko Mattila, Lauri Rapeli, Peter Söderlund
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Journal of Elections, Public Opinion and Parties
Artikelns första sida, sidnummer: 26.1.
eISSN: 1745-7297

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 04:08